Δράσεις

Οι δράσεις του διαδικτυακού project "MUSEUM" by Michael Romanos επικεντρώνονται κυρίως σε εκθέσεις που έχουν ως κύριο σκοπό την παρουσίαση των εκθεμάτων της Συλλογής Έργων Τέχνης Μιχαήλ Ρωμανού, την προβολή του έργου των καλλιτεχνών και την υποστήριξη τους.