Αναρτήσεις έργων

Οι αναρτήσεις έργων πραγματοποιούνται σε περιοδική βάση, έτσι ώστε να παραμένει μεγάλο χρονικό διάστημα στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας το έργο του εκάστοτε καλλιτέχνη, εξυπηρετώντας έτσι το σκοπό της πλατφόρμας που είναι η παρουσίαση και η προβολή του έργου. 

Όλες οι αναρτήσεις συνοδεύονται με ετικέτες, για την εύκολη αναζήτηση έργων. Δείτε τα έργα κάνοντας κλικ στην ένδειξη "παλαιότερες αναρτήσεις" που βρίσκεται κάτω δεξιά από κάθε φωτογραφία έργου στη αρχική σελίδα με την ένδειξη Μuseum.